TÄVLINGSVILLKOR SOCIALA MEDIER

Villkor och regler för VANBOB:S tävlingar i sociala medier.

 1. Tävlingen organiseras av VANBOB (Ouctive AB) och är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad med Facebook eller Instagram.
 2. Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.
 3. Du som deltar i tävlingen godkänner att vi eventuellt lägger upp ditt namn och tävlingsbidrag på VANBOB & våra samarbetspartners sociala medier samt hemsidor.
 4. I tävlingar som anordnas på Facebook och/eller Instagram av VANBOB, deltar du alltid avgiftsfritt och utan krav på köp.
 5. Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot annan/andra produkter till ett likvärdigt pris. Vinnaren betalar eventuell vinstskatt.
 6. Facebookprofilen/Instagramprofilen du tävlar från, måste vara skapad i enighet med respektive plattforms communityregler.
 7. Bidrag som kan uppfattas stötande eller kränkande kan komma att tas bort utan förvarning.
 8. Samtliga vinnare utses av VANBOB. VANBOB kommer att slumpvis att utse en vinnare som uppfyller kraven för att delta. Beslut kan inte överklagas.
 9. Vinnaren utannonseras i den kanal som tävlingen sker från, där vinnaren/vinnarna informeras om vinsten. Inom 7 dagar efter detta ska vinnaren/vinnarna via personligt meddelande uppge kontaktuppgifter, adress samt personnummer för bokning & leverans av vinsten. Om inte vinnaren kontaktar VANBOB inom 7 dagar från offentliggörandet av vinnaren har VANBOB rätt att utse en ny vinnare.
 10. Bokning av taktältet sker på VANBOB.com och kan bokas vid ett enstaka tillfälle då taktält finns tillgängligt fram till och med 2021-12-31.
 11. När du deltar i tävlingarna godkänner du VANBOBs tävlingsregler och villkor.
 12. Information om hur vi hanterar personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

Alla tävlingsregler och villkor regleras i enlighet med svensk lagstiftning.